Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rekrutacja krok po kroku

Uwaga: działanie systemu rekrutacyjnego IRK różni się między uczelniami – korzystając z IRK UJ zwróć uwagę, że system może działać inaczej niż na innych uczelniach.

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Wejdź na stronę irk.uj.edu.pl, przejdź na podstronę „Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie”, a następnie znajdź w prawym górnym rogu odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj e-mail, z którego naprawdę korzystasz, ponieważ po założeniu konta otrzymasz na ten adres wiadomość z linkiem aktywacyjnym, w który musisz kliknąć, aby móc korzystać z systemu IRK.

Po aktywowaniu konta zaloguj się do systemu. Teraz możesz uzupełnić informacje dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia w zakładce „Formularze osobowe” – upewnij się, że na górze strony, na niebieskim tle, znajduje się informacja o tym, że wybrana została rekrutacja o nazwie „Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich”.

Podstawowe dane osobowe

Podaj informacje o swoich danych osobowych, miejscu urodzenia i posiadanym obywatelstwie. Dane muszą się zgadzać z Twoim dokumentem tożsamości – po dokonaniu zgłoszenia nie będzie ich już można samodzielnie zmienić.

Adres i dane kontaktowe

Podaj przynajmniej jeden numer telefonu, pod którym można się do Ciebie dodzwonić. To ważne, bo jeśli pojawi się potrzeba pilnego kontaktu ze strony uczelni w sprawie Twoich zgłoszeń, zadzwonimy do Ciebie pod ten numer. Zwróć też uwagę, że na adres korespondencyjny wskazany w tym miejscu może być kierowana poczta z uniwersytetu. Dane podane w tej zakładce można edytować; po wpisaniu się na studia należy pamiętać o aktualizacji danych również w systemie USOSweb (potrzebę korekty studenci zgłaszają w sekretariacie).

Zdjęcie

Wczytaj do systemu IRK zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego, to znaczy:

  • zdjęcie powinno być aktualne i dobrej jakości,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • zwrócona na wprost twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, a głowa nie może być przekrzywiona,
  • zdjęcie powinno mieć naturalne kolory (nie może być czarno-białe),
  • wymagane jest jednolicie białe, matowe tło.

Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji studenckiej, dlatego musi być odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie. W związku z tym, każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora.

Uwaga! Możesz dokonać zgłoszeń rekrutacyjnych bez wgranej fotografii. Jednak akceptacja zdjęcia jest potrzebna przed dokonaniem wpisu, ponieważ umożliwia pobranie ankiety osobowej, niezbędnej do wpisania się na studia. Dlatego nie czekaj z tym do ostatniej chwili, bo może się okazać, że musisz czekać w kolejce na zatwierdzenie zdjęcia.

Zdjęcia są zatwierdzane przez administratorów na bieżąco, za wyjątkiem weekendów. Fotografie wczytane między piątkiem po 16:00 a poniedziałkiem przed 8:00 są zatwierdzane w poniedziałek.

Wykształcenie

Zacznij od podania danych dotyczących Twojej szkoły średniej.

Następnie w polu „Dokumenty” wprowadź informację o świadectwie maturalnym, wybierz przycisk „Dodaj dokument” i uzupełnij formularz.

Wypełniając dane dokumentu świadectwa, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich danych. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (np. polska matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/... lub, dla aneksów maturalnych, AM/...), datę wydania, rodzajnazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej potrzebnej do wpisu na studia.

Skan świadectwa należy dodać w przypadku części matur: matury uzyskanej za granicą, matury EB i polskiego świadectwa dojrzałości (wydawanego do 2005 roku). W innych przypadkach nie ma potrzeby wczytywania skanów.

Po zapisaniu formularza pojawi się w prawym rogu przycisk „Edytuj wyniki egzaminów” – w tym miejscu należy dodać informacje o wynikach matury, kiedy je otrzymasz – dotyczy to wyłącznie polskiej matury oraz matury IB. Wyniki innych matur zostaną najpierw przeliczone i uzupełnione w systemie przez administratora. Możesz dokonać zgłoszenia przed otrzymaniem wyników matury; dane należy uzupełnić najpóźniej do końca tury, w której bierzesz udział. Jeśli matura nie pójdzie zgodnie z planem, możesz też do końca tury wycofać zgłoszenie.

Wpisywanie wyników matury

Na liście przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji zaznacz te, z których posiadasz wyniki. Zauważ, że w przypadku polskiej matury nie ma możliwości zaznaczenia przedmiotów na poziomie podstawowym – to dlatego, że w UJ uwzględniane są wyłącznie wyniki matury pisemnej na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym (tylko dla języków obcych). Jeśli masz już wynik, zaznacz pole „Czy zdawany”, następnie „Znam wynik” i w polu „Wartość” przepisz wynik widniejący na świadectwie. Nie dopisuj dodatkowych znaków („pkt.” czy „%”). Pamiętaj o zapisaniu formularza.

Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

Jeśli posiadasz uwzględniane w UJ osiągnięcie w olimpiadzie lub konkursie, w kolejnej sekcji „Olimpiady i konkursy” dodaj informacje o dokumencie, który je potwierdza. Z listy „Rodzaj dokumentu” wybierz olimpiadę wraz z tytułem bądź konkurs, a w pozostałych polach uzupełnij informację o zaświadczeniu bądź dyplomie. W przypadku konkursów – po zapisaniu formularza z danymi dodaj skan dokumentu. Olimpijczycy nie muszą wczytywać skanu dokumentu, ale będą musieli okazać go przy wpisie na studia.

Dodatkowe dane osobowe

Dane dotyczące dokumentu tożsamości są potrzebne tylko w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL (np. cudzoziemcy). Nie trzeba ich uzupełniać w pozostałych przypadkach. W tym miejscu należy również uzupełnić informacje dotyczące służby wojskowej.

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W systemie IRK znajdź odnośnik „Oferta” – tam znajduje się katalog studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na które prowadzony jest w tym roku nabór. Wybierz spośród nich interesujący Cię kierunek, zapoznaj się z zasadami rekrutacji i kiedy się zdecydujesz – kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

Jeśli szukasz informacji pomocnych w wyborze kierunku, zajrzyj na stronę studia.uj.edu.pl.

W trakcie dokonywania zgłoszenia mogą pojawić się formularze rekrutacyjne z dodatkowymi pytaniami. Informacja na temat tego, czy takie dodatkowe pytania są przewidziane dla danego kierunku znajduje się w karcie studiów w systemie IRK. Upewnij się, że dane w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego są poprawne i zapisz swoje zgłoszenie.

W swoim koncie w zakładce „Zgłoszenie rekrutacyjne” możesz zobaczyć listę dokonanych zgłoszeń i zmienić im priorytety ważności. Tam też znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu i instrukcje dotyczące dokonania wpisu na studia, jeśli się na nie dostaniesz.

Priorytety ważności

System IRK automatycznie nadaje priorytety Twoim zgłoszeniom rekrutacyjnym w kolejności, w jakiej zostały dokonane. Priorytet ważności powinien odzwierciedlać to, w jakiej kolejności chcesz podjąć studia, jeśli się na wszystkie dostaniesz. Nie ma znaczenia dla Twojego wyniku ani dla decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia: są dla uczelni tylko informacją statystyczną pomagającą szacować zainteresowanie kandydatów poszczególnymi kierunkami. Jeśli chcesz zmienić priorytety, to możesz to zrobić w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” do końca trwania tury.

Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane, musisz je opłacić. Każde zgłoszenie rekrutacyjne to osobna opłata rekrutacyjna. Wysokość opłaty zależy od tego, czy w rekrutacji jest przeprowadzany egzamin wstępny. Opłatę trzeba wnieść w terminie dokonywania zgłoszeń na studia. Wszystkie opłaty rekrutacyjne wnosi się na ten sam, indywidualny numer rachunku.

Wysokość naliczonych opłat, numer konta do przelewu oraz opcję szybkiej płatności znajdziesz w swoim koncie w zakładce „Płatności”. Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej i innych opłatach na stronie Opłaty.

Krok 4. Weź udział w egzaminie – jeśli jest przewidziany

Dla zdecydowanej większości studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich nie jest przeprowadzany egzamin wstępny, ponieważ rekrutacja odbywa się wyłącznie na podstawie wyników maturalnych.

Wyjątek stanowią:

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH),
  • zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania,
  • studia polskie dla cudzoziemców,
  • studia prowadzone w językach obcych (egzaminy sprawdzające znajomość języka).

Zakres egzaminu zależy od kryteriów kwalifikacji dla danego kierunku. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach poszczególnych studiów w systemie IRK.

Egzamin prowadzony jest w terminie wskazanym w harmonogramie. Szczegóły dotyczące egzaminu (dokładny termin oraz godzina) są przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Informacje na temat sposobu jego przeprowadzenia (stacjonarnie, zdalnie) mogą być opublikowane w karcie studiów lub przekazane przez wiadomość w systemie IRK zgłoszonym kandydatom.

Wyniki egzaminu zobaczysz w tabeli zgłoszenia w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w dniu publikacji list rankingowych.

Krok 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są przekazywane kandydatom w systemie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w tabeli zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany. Dokładne wyjaśnienie wyników rekrutacji znajdziesz tutaj.

Krok 6. Dokonaj wpisu na studia

Jeśli Twój status to „zakwalifikowany” – gratulacje, to znaczy, że uniwersytet zaprasza Cię do podjęcia studiów! Przed Tobą ostatni krok, potwierdzenie woli podjęcia studiów, czyli wpis na studia. Wpisu trzeba dokonać w terminie wyznaczonym w harmonogramie oraz wskazanym w komentarzu do zgłoszenia rekrutacyjnego widocznym po opublikowaniu wyników kwalifikacji. Uzupełnij dane w IRK, zadbaj o to, żeby Twoje zdjęcie było zaakceptowane i przygotuj komplet dokumentów. Zanim udasz się na uczelnię, zarezerwuj dokładny termin i godzinę wpisu zgodnie z instrukcją w Twoim zgłoszeniu pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”. Dokładne informacje o procesie wpisu znajdziesz tutaj.

 

Życzymy powodzenia w rekrutacji!