Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wpis na studia

Wpis na studia to proces złożenia dokumentów na Uczelni. Stanowi potwierdzenie woli podjęcia studiów. W momencie zakończenia wpisu na studia znajdziesz się na liście studentów UJ.

Przede wszystkim pamiętaj, że:

 • wpisu co do zasady dokonuje się osobiście (nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą, kurierem ani dostarczenia ich skanów mailowo);
 • jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz dokonać wpisu osobiście, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wyznaczania pełnomocnika
 • wpisu trzeba dokonać w dniach wskazanych w harmonogramie rekrutacji dla danej tury;
 • jeśli w chwili dokonywania wpisu nie masz ukończonych 18 lat, potrzebujesz zgody rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów – zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat wpisów kandydatów niepełnoletnich.

Wpis krok po kroku

Oto kroki, jakie trzeba wykonać, żeby dokonać wpisu na studia:

 1. Upewnij się, że wszystkie dane w zakładce „Formularze osobowe” w Twoim koncie IRK są uzupełnione. Zwróć uwagę na to, czy w zakładce „Wykształcenie” znajdują się szczegółowe dane dotyczące dokumentów, np. data wydania czy numer dokumentu.
 2. Sprawdź, czy Twoje zdjęcie zostało zatwierdzone przez administratora. Bez wgranego i zaakceptowanego zdjęcia nie wygenerujesz ankiety osobowej, która jest jednym z dokumentów obowiązkowych do złożenia podczas wpisu na studia i zgodnie z przepisami musi zawierać zdjęcie.
  Uwaga! Zdjęcia są zatwierdzane przez pracowników Uczelni, dlatego jeśli wczytujesz zdjęcie w weekend przed terminem wpisu, spodziewaj się, że zostanie zatwierdzone dopiero w poniedziałek rano. Dlatego lepiej wczytać zdjęcie jeszcze przed wynikami rekrutacji, a nie dopiero po ich ogłoszeniu. Mniej stresu dla Ciebie!
 3. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” wybierz odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”. Zapoznaj się z zamieszczoną tam instrukcją wpisu na studia.
 4. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” wybierz odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”. Z tabeli pod instrukcją wpisu pobierz ankietę osobową, sprawdź poprawność wszystkich danych, wydrukuj ją i podpisz na wszystkich stronach. Sprawdź, czy nie są wymagane załączniki do ankiety (przykładowo, dla studiów, gdzie przy składaniu zgłoszenia uzupełniany był jakiś dodatkowy formularz, trzeba pobrać, wydrukować i podpisać jego podsumowanie o tej samej nazwie). Pamiętaj, że na każdy kierunek, na który chcesz się wpisać, musisz wydrukować osobną ankietę, właściwą dla danych studiów.
 5. Upewnij się, że masz przygotowany komplet wymaganych dokumentów. Przygotuj wcześniej ich kserokopie, ale też miej przy sobie oryginały do wglądu. Kserokopie nie muszą być poświadczone przez notariusza.
 6. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w odnośniku „Dokumenty i dalsze kroki” zarezerwuj dokładny termin wpisu (dzień i godzina). Do wyboru dostępne będą wyłącznie dni przeznaczone na wpis zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Zarezerwowanego terminu należy przestrzegać i nie można go zmienić.
 7. W zarezerwowanym terminie udaj się do odpowiedniego sekretariatu (adres również znajdziesz w zakładce „Dokumenty i dalsze kroki”), gdzie złożysz komplet wymaganych dokumentów, a także podpiszesz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Jeśli nie możesz dokonać wpisu osobiście, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wyznaczania pełnomocnika
 8. Podczas wpisu otrzymasz:
  • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, rejestracji wniosków o stypendia oraz pozostałych spraw studenckich, jak np. wgląd do ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia;
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy – wyłącznie na tych kierunkach, gdzie podczas studiów studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badania trzeba wykonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji! Bez przedstawienia zaświadczenia podjęcie studiów jest niemożliwe. Informację o tym, czy dla danych studiów zaświadczenie jest wymagane, znaleźć można w karcie studiów.

Jeśli dokonasz wpisu na studia, ale z jakiegoś powodu zdecydujesz się jednak ich nie podejmować, pobierz wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów, wypełnij go i złóż (osobiście lub przesyłając pocztą) przed rozpoczęciem roku akademickiego w jednostce prowadzącej Twoje studia.

Pytania i odpowiedzi

Nie mogę dokonać wpisu w zarezerwowanym przeze mnie terminie

Skontaktuj się z sekretariatem i poinformuj o przyczynie. Poproś o zgodę na przyjście o innej godzinie lub innego dnia (ale w ramach terminów wpisów określonych w harmonogramie).

Nie mogę pojawić się osobiście

Wyznacz pełnomocnika, który dokona wpisu w Twoim imieniu. To może być dowolna pełnoletnia osoba. Wzór pełnomocnictwa znajdziesz w swoim koncie IRK. Więcej informacji: pełnomocnictwo. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie jest wymagane notarialne poświadczenie pełnomocnictwa.

Nie mogę wydrukować ankiety z systemu IRK

Przeczytaj czerwony komunikat o błędzie – tam jest wskazane, czego brakuje w Twoim zgłoszeniu. Najczęściej zdjęcie nie jest zatwierdzone (jeśli ma status „Oczekujące”, to musisz poczekać na jego zatwierdzenie przez administratora – uwaga! wczytanie go ponownie nie przyspieszy sprawy, wręcz przeciwnie, trafisz znów na koniec kolejki) lub nie są uzupełnione wszystkie informacje o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów.

Podczas wpisu okazało się, że dane się nie zgadzają

Jeśli błąd polega np. na literówce w nazwisku albo na potrzebie aktualizacji adresu – może to skorygować osoba dokonująca wpisu na studia bezpośrednio w systemie USOS.

Ale jeśli błąd polega na tym, że nieprawidłowo zostały wskazane wyniki egzaminów czy oceny, skala, informacja o osiągnięciu w olimpiadzie czy obywatelstwo – różnica wpływa na Twój wynik kwalifikacji i wymaga weryfikacji. Osoba pracująca w sekretariacie skontaktuje się z odpowiednimi osobami i poprosi o weryfikację. W takim przypadku, jeśli błąd jest poważny, może się okazać, że wpis na studia nie będzie możliwy.

Nie udało mi się dokonać wpisu w terminie

Jeśli nie udało Ci się dokonać wpisu w terminie nie z Twojej winy, masz siedem dni od momentu ustania przyczyny na złożenie prośby o przywrócenie terminu wpisu. Niezwłocznie skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia – Welcome Centre pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl. Więcej informacji na temat złożenia wniosku znajduje się na stronie „Wnioski i prośby”.