Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia II stopnia

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Навигация Навигация

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wpis na studia

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać umowę. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Dotyczy tylko studiów w językach obcych: w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości wpisania się osobiście lub przez pełnomocnika, prosimy o kontakt z jednostką (właściwym wydziałem).

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, więc biorąc udział rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych oświadczeń dla niepełnoletnich i pełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  • Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów, oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy wypełnić formularz „dane do wpisu”, który znajduje się  w zakładce „Moje rejestracje na studia”. Po zatwierdzeniu danych, z zakładki „wymagane dokumenty” należy pobrać plik PDF z podaniem ERK, wydrukować je i podpisać na wszystkich stronach. Komplet dokumentów należy złożyć w jednostce prowadzącej studia (odpowiednim sekretariacie), nie przynoś dokumentów do Działu.

Podczas wpisu kandydat otrzyma :

  • dane do logowania do USOS – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia;
  • umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim. Treść umowy dotyczy zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (m.in. powtarzania określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych lub prowadzenia studiów w języku obcym).

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system ERK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim czy o stypendium socjalne można składać dopiero po dokonaniu wpisu, w terminie wyznaczonym przez odpowiedzialny za daną procedurę dział: studiuje.uj.edu.pl/studenci. Od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia można też odebrać legitymację studencką, nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.