Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Koniec rejestracji na studia II stopnia

W nocy z niedzieli 15 lipca na poniedziałek 16 lipca 2018 roku zakończy się rejestracja na studia drugiego stopnia. Ten termin dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia w języku polskim, na które nie jest przeprowadzany egzamin wstępny. Lista studiów drugiego stopnia kończących rejestrację 15 lipca jest dostępna tutaj.

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na te studia mają czas na dokonanie rejestracji w systemie ERK i wniesienie opłaty rekrutacyjnej najpóźniej do północy z 15 na 16 lipca. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi w piątek 20 lipca 2018 roku w późnych godzinach popołudniowych.

Wyniki studiów wyższych

Pamiętaj, aby do 17 lipca do godz. 12:00 (nie dotyczy dietetyki) wypełnić znajdujący się w koncie ERK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o twoim wykształceniu. Dopilnuj, żeby wpisywane informacje i wyniki były zgodne z rzeczywistością i kompletne, bo podanie w systemie ERK błędnych danych sprawi, że możesz nie zostać przyjęty na studia. Więcej o wynikach studiów wyższych: www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/wynik-kwalifikacji.

Opłata rekrutacyjna – o czym należy pamiętać:

  • Każda rejestracja ma przypisany inny, indywidualny numer rachunku.
  • W przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku jest takich samych jak twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek).
  • Wpłat nie można dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

Wszystkich zainteresowanych studiami drugiego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Data opublikowania: 12.07.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik