Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwzględnienie podwyższonego wyniku matury

Przedstawiamy sposób postępowania dla kandydatów, którym OKE lub KAE podwyższyło wynik matury.

Uwaga: wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku matury mogą składać kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji w UJ na podstawie początkowo uzyskanego wyniku matury.

Wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku matury

kto: Osoby, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony po weryfikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

termin: 22 września 2023 roku

wzór: wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku matury

sposób złożenia: Oryginał wniosku wraz z kopią nowego świadectwa maturalnego z podwyższonym wynikiem lub zaświadczenia z OKE o podjęciu decyzji o podwyższeniu wyniku możesz złożyć:

  • osobiście na Dzienniku Podawczym Uniwersytetu Jagiellońskiego (31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 11, z dopiskiem: Rekrutacja na studia);
  • osobiście w Welcome Centre UJ (ul. Ingardena 6, wejście od ul. Oleandry 2A);
  • wysyłając na adres Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 pok. 11, 31-007 Kraków, z dopiskiem: Rekrutacja na studia.

sposób załatwienia sprawy: Na podstawie przesłanych dokumentów sprawdzamy, czy w Twoim koncie IRK znajduje się właściwy wynik z matury, zgodny z nowym świadectwem. Następnie sprawdzamy, czy podwyższony wynik ma wpływ na dokonane przez Ciebie zgłoszenia rekrutacyjne. Jeśli tak, na nowo obliczamy Twój wynik na liście rankingowej. Jeśli nowy wynik pozwala na zakwalifikowanie Cię do przyjęcia, skontaktujemy się z Tobą i wyznaczymy Ci termin wpisu na studia.

Informacje o innych wnioskach i prośbach, jakie można składać w związku z postępowaniem rekrutacyjnym na studia znajdziesz tutaj: rekrutacja.uj.edu.pl/wnioski-i-prosby.