Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wyniki rekrutacji

Informacje na tej stronie odnoszą się do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, która jest już zamknięta. Zaktualizowane treści dotyczące naboru na rok 2024/2025 zostaną opublikowane z początkiem 2024 roku.

Wyniki rekrutacji są publikowane w dniu określonym w harmonogramie.

Listy rankingowe

Na listach rankingowych znajduje się informacja o ustalonym minimalnym wyniku punktowym wymaganym do znalezienia się na liście rezerwowej lub do kwalifikacji do przyjęcia.

Wyniki dla kandydatów biorących udział w rekrutacji

Kandydaci mogą zobaczyć wyniki dla swoich zgłoszeń w swoim koncie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w każdej z tabel odpowiadających zgłoszeniom zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: zakwalifikowany, lista rezerwowa lub niezakwalifikowany.

Zakwalifikowany

Zakwalifikowany: udało Ci się dostać na studia – gratulacje! Zapoznaj się dokładnie z informacją o wpisie na studia znajdującą się pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia na dole.

Każda osoba, która otrzyma informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia ma prawo dokonać wpisu na studia w wyznaczonym terminie – nie ma tu znaczenia pozycja na liście rankingowej. (Do wpisu na studia zawsze zapraszanych jest trochę więcej osób niż wynosi liczba miejsc, ponieważ dane pokazują, że nie wszystkie zaproszone osoby dokonają wpisu).

Dokładne informacje o wpisie na studia znajdziesz tutaj.

Lista rezerwowa

Lista rezerwowa: jesteś na liście rezerwowej, więc jeszcze nie możemy Cię zaprosić do wpisu. Możesz czekać, czy nie pojawią się wolne miejsca po rezygnacjach z wpisu osób, które uzyskały wyższe wyniki od Ciebie. Sprawdź w harmonogramie terminy dokwalifikowań (aktualizacji list rankingowych). Kreska nie zawsze się przesuwa.

Uwaga: przy ogłaszaniu wyników rekrutacji zawsze do wpisu na studia zapraszanych jest więcej osób niż wynosi limit miejsc określony dla danych studiów. Wynika to z tego, że uczelnia wie z doświadczenia, że nie wszystkie zakwalifikowane osoby dokonają wpisu. Nie znaczy to, że limit miejsc został zwiększony. Celem rekrutacji zawsze jest przyjęcie liczby studentów odpowiadającej liczbie miejsc określonych dla danego kierunku. Dlatego kreska na liście może się nie przesunąć, mimo że wśród osób zakwalifikowanych wcześniej będą osoby, które nie dokonają wpisu na studia.

Bycie na liście rezerwowej nie wymaga od Ciebie żadnego działania: nie trzeba potwierdzać chęci pozostania w gronie osób zainteresowanych przyjęciem, nie ma też w systemie możliwości rezygnacji z bycia na liście rezerwowej.

Na liście rezerwowej znajdują się tylko osoby, które wzięły udział w rekrutacji; nie można się do niej dopisać później.

Niezakwalifikowany

Niezakwalifikowany: niestety, nie udało Ci się dostać na te studia.

Możliwe przyczyny:

 • Twój wynik był niższy niż minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na te studia.

  Po przygotowaniu list rankingowych, Rektor określa minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na każde studia. To znaczy, że osoby, których wynik jest niższy, nie wchodzą na listę rezerwową. Ta liczba nigdy nie jest niższa niż 40 pkt., ale często jest wyższa (chodzi o liczbę punktów na liście rankingowej, nie o wynik z matury). Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia obowiązuje przez całą rekrutację prowadzoną w danym roku – nie zmieni się w ew. turach dodatkowych. Jeśli rozważasz ponowną rekrutację na ten sam kierunek, to pamiętaj, że jeśli nie zmieniły się Twoje wyniki matury lub egzaminów, Twój wynik kwalifikacji również się nie zmieni, więc nadal będziesz poniżej tego progu.

 • Nie udało Ci się spełnić postawionych w kryteriach wymogów formalnych.

  W rekrutacji na część studiów określone są wymogi formalne (np. konieczność posiadania określonego wyniku z konkretnego przedmiotu). Ta informacja zawsze znajduje się w karcie studiów. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, Twój wynik w ogóle nie jest obliczany, dlatego na liście rankingowej otrzymujesz 0 pkt.

  Status „niezakwalifikowany” nie zmieni się ani w tej, ani w kolejnych turach. Sprawdź w harmonogramie rekrutacji, czy prowadzone są jeszcze nabory na inne studia i – w zależności od swoich wyników – rozważ rekrutację na nie.

Pytania i odpowiedzi

Uważam, że mój wynik został błędnie obliczony.

Sprawdź dokładnie:

 • jakie wyniki maturalne i ew. inne dane o wykształceniu zostały wprowadzone w Twoim koncie IRK;
 • jakie przedmioty i z jakimi wagami są brane pod uwagę w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia (ta informacja znajduje się w karcie studiów w katalogu);
 • przeczytaj raz jeszcze informacje zamieszczone na stronie „Obliczanie wyniku”;
 • poproś kogoś znajomego, żeby sprawdził Twoje obliczenia – być może w stresie pojawił się jakiś błąd rachunkowy.

Jeśli po sprawdzeniu nadal uważasz, że wynik został obliczony błędnie – napisz wiadomość w systemie IRK lub mailem z adresu zgodnego z adresem podanym w Twoim koncie w IRK na adres rekrutacja@uj.edu.pl z opisem swojego wyliczenia (nie zapomnij wskazać, o które z Twoich zgłoszeń chodzi). Sprawdzimy i wyjaśnimy sprawę.

Uwaga! Takie sprawy, wymagające sprawdzenia i obliczeń, lepiej załatwiać pisemnie niż telefonicznie.

Dlaczego kreska na liście rezerwowej się nie przesuwa, mimo że kolejne tury wpisów się kończą?

Dlatego, że liczba osób wpisanych na studia wypełniła limit miejsc dostępnych na tych studiach. Pamiętaj, to, że w pierwszej kwalifikacji zaproszono do wpisu więcej osób niż wynosił limit nie oznacza zwiększenia limitu.

Kiedy otrzymam informację o zakwalifikowaniu z listy rezerwowej albo o zamknięciu listy?

Wiemy, że oczekiwanie na wyniki jest stresujące. Staramy się rozstrzygnąć sprawy jak najszybciej. Jeśli po zakończeniu wpisów w danej grupie zakwalifikowanych kandydatów na studiach pozostaną jeszcze wolne miejsca, to informacja dla kolejnych osób z listy pojawi się następnego dnia. Jeśli obserwujesz listę rankingową i widzisz, że kreska już się nie przesuwa, możesz zakładać, że prawdopodobnie lista przyjętych zostanie niedługo zamknięta – ale ponieważ okres wpisów na studia jest szalenie dynamiczny, to pamiętaj, że dopóki nie otrzymasz w koncie IRK informacji o brzmieniu „nieprzyjęty z powodu braku miejsc”, dopóty proces kwalifikacji z list rezerwowych jeszcze trwa.

Brakło mi naprawdę niewiele do dostania się na studia. Czy mogę się jakoś odwołać?

Możliwość złożenia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) jest Twoim prawem wynikającym z przepisów. Zanim je jednak napiszesz, pamiętaj:

 • Rekrutacja jest prowadzona w trybie konkursu. Niestety, jeśli przed Tobą na liście znalazły się osoby z wyższym wynikiem, to one mają pierwszeństwo w przyjęciu na studia.
 • Samo złożenie wniosku nie oznacza, że będzie on pozytywnie rozpatrzony. Wniosek musi być odpowiednio umotywowany, a uzasadnienie powinno wskazywać, dlaczego Twój wynik na liście był nieprawidłowo obliczony.
 • Wniosek możesz złożyć dopiero po odebraniu decyzji administracyjnej, czyli oficjalnego pisma wskazującego rozstrzygnięcie w sprawie Twojego zgłoszenia. Jeśli nie wskażesz, że chcesz ją otrzymać pocztą, decyzja będzie dostępna do pobrania w koncie IRK – otrzymasz wiadomość, kiedy zostanie opublikowana. Uwaga: czas na jej odebranie jest ściśle określony przepisami, a czas na złożenie wniosku to 14 dni od momentu jej odebrania.

Informacje na temat trybu składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy znajdziesz tutaj: wnioski.

Dlaczego progi w tym roku tak bardzo różnią się od progów w poprzednich latach?

Progi są ustalane co roku na nowo. Ich wartość zależy od szeregu czynników: od zmian w kryteriach kwalifikacji, od wyników kandydatów aplikujących w danym roku, od zainteresowania danymi studiami wśród kandydatów itd. Statystyki publikowane na stronie rekrutacji mogą służyć do oszacowania szans na dostanie się na wybrane studia, ale w żadnym razie nie są gwarancją, że w kolejnym roku się powtórzą. Nie należy się do nich przywiązywać.