Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Listy rankingowe – studia I stopnia i jednolite magisterskie

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji dla obywateli polskich na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim i w języku angielskim. Listy rankingowe dla cudzoziemców dostępne są na stronie welcome.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

** studia nieuruchomione lub zawieszone

*** tura nie była uruchomiona ze względu na osiągnięcie limitu miejsc

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne – pierwsza tura, druga tura***

Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

studia stacjonarne

  • studia matematyczno-przyrodnicze – pierwsza tura, druga tura***

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne

Wydział Biologii

studia stacjonarne

Wydział Chemii

studia stacjonarne

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

  • bezpieczeństwo narodowe – pierwsza tura**

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne