Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Listy rankingowe – studia II stopnia

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji dla obywateli polskich na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim i w języku angielskim. Listy rankingowe dla cudzoziemców dostępne są na stronie welcome.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

** studia nieuruchomione lub zawieszone

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne

 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne – pierwsza tura

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne

Wydział Biologii

studia stacjonarne

 • biologia – pierwsza tura
 • Ecology and Evolution – pierwsza tura*, druga tura*
 • Environmental Protection and Management – pierwsza tura*, druga tura*
 • neurobiologia – pierwsza tura
 • zarządzanie zasobami przyrody – pierwsza tura

Wydział Chemii

studia stacjonarne

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

studia stacjonarne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 • finanse i controlling
 • marketing i logistyka
 • media społecznościowe w zarządzaniu
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
 • zarządzanie mediami i reklamą
 • zarządzanie w turystyce i w sporcie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi