Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wciąż trwa rekrutacja na studia II stopnia – nabór dodatkowy

19 lipca o godzinie 12:00 uruchomiony został dodatkowy nabór dla studiów drugiego stopnia (magisterskich).

W piątek 19 lipca 2019 roku uruchomiona została sierpniowa rekrutacja uzupełniająca dla studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich.

Lista studiów prowadzących nabór uzupełniający (sierpniowy)

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy do zapoznania się z zasadami ubiegania się o przyjęcie i ofertą wszystkich studiów, które prowadzą aktualnie nabór sierpniowy oraz do dokonania rejestracji na wybrane kierunki. Rejestracja potrwa do:

  • 3 września dla studiów drugiego stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów,
  • 10 września dla pozostałych studiów drugiego stopnia.

Powyższe listy studiów nie są jeszcze kompletne! Nabory na kolejne kierunki studiów drugiego stopnia, na które będą jeszcze miejsca, uruchomione zostaną w najbliższym czasie. Informacje na temat uruchamianych naborów są na bieżąco aktualizowane oraz umieszczane na stronie internetowej systemu ERK www.erk.uj.edu.pl.

Aby wyświetlić listę studiów prowadzących aktualnie rejestrację uzupełniającą na stronie www.erk.uj.edu.pl należy wybrać:

katalog studiów 2019/2020 » studia w języku polskim » obywatele polscy » zakładka: studia II stopnia » Rejestracja na studia - możliwa w tej chwili.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK w kartach poszczególnych studiów oraz na stronie rekrutacji na studia w części „Studia II stopnia".

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Polecamy również
Koniec rejestracji na studia I stopnia i jednolite magis­ter­skie we wrześniowym naborze
Koniec rejestracji na studia II stopnia – nabór wrześniowy
OPUBLIKOWANO WYNIKI w naborze SIERPNIOWYM
Koniec rejestracji na część studiów II stopnia – nabór wrześniowy